CZŁONKOWIE KOMITETU NAUK O SZTUCE PAN W KADENCJI 2015-2018:

1. Prof. dr hab. Wojciech BAŁUS (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2. Dr hab. Andrzej BETLEJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

3. Dr hab. Krzysztof CHMIELEWSKI, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

4. Prof. dr hab. Juliusz A. CHROŚCICKI (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

5. Prof. dr hab. Wojciech DUDZIK (Uniwersytet Warszawski)

6. Dr hab. Paweł GANCARCZYK, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

7. Prof. dr hab. Maciej GOŁĄB (Uniwersytet Wrocławski)

8. Dr hab. Piotr Andrzej GRYGLEWSKI (Uniwersytet Łódzki)

9. Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC (Uniwersytet Warszawski)

10. Dr hab. Piotr JUSZKIEWICZ, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

11. Dr hab. Romuald KACZMAREK, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

12. Prof. dr hab. Ryszard KASPEROWICZ (Uniwersytet Warszawski)

13. Prof. dr hab. Grażyna KORPAL (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

14. Prof. dr hab. Adam LABUDA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

15. Prof. dr hab. Lechosław LAMEŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

16. Prof. dr hab. Małgorzata LEYKO (Uniwersytet Łódzki)

17. Dr hab. Jacek MARTUSEWICZ, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

18. Prof. dr hab. Waldemar OKOŃ (Uniwersytet Wrocławski)

19. Prof. dr hab. Małgorzata OMILANOWSKA (Uniwersytet Gdański)

20. Prof. dr hab. Maria POPRZĘCKA (Uniwersytet Warszawski)

21. Prof. dr hab. Remigiusz POŚPIECH (Uniwersytet Wrocławski)

22. Dr hab. Barbara PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

23. Prof. dr hab. Iwona SZMELTER (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

24. Dr hab. Tomasz TORBUS, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

25. Prof. dr hab. Ryszard WIECZOREK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

26. Ks. prof. dr hab. Andrzej WITKO (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

27. Dr hab. Agnieszka ZABŁOCKA-KOS, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

28. Prof. dr hab. Antoni ZIEMBA (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie)

29. Prof. dr hab. Piotr ZWIERZCHOWSKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy)

30. Prof. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Członkowie PAN wchodzący w skład Komitetu

1. Prof. dr hab. Stanisław MOSSAKOWSKI (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

2. Prof. dr hab. Andrzej RAKOWSKI (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, prof. em.)

3. Prof. dr hab. Andrzej ROTTERMUND (Zamek Królewski w Warszawie)

4. Prof. dr hab. Piotr SKUBISZEWSKI (Uniwersytet Warszawski, prof. em.)

5. Prof. dr hab. Elżbieta WITKOWSKA-ZAREMBA (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

 

Członkowie honorowi Komitetu

1. Prof. dr hab. Michał BRISTIGER (Instytut Sztuki PAN w Warszawie, prof. em.)

2. Prof. dr hab. Mirosław PERZ (Uniwersytet Warszawski, prof. em.)

 

Członkowie-specjaliści Komitetu

1. Dr hab. Łucja DEMBY (Uniwersytet Jagielloński)

2. Dr hab. Zofia FABIAŃSKA, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

3. Dr hab. Ewa GUDERIAN-CZAPLIŃSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

4. Dr hab. Mikołaj JAZDON, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

5. Dr hab. Konrad KLEJSA (Uniwersytet Łódzki)

6. Prof. dr hab. Tomasz KUBIKOWSKI (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)

7. Dr hab. Arkadiusz LEWICKI, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

8. Dr Jacek MIKOŁAJCZYK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

9. Dr hab. Piotr NIEMCEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10. Dr hab. Halina WASZKIEL, prof. AT (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie)